Organizacija ovlaštene prodajne i servisne mreže za motorna vozila marke Honda usklađena je s Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (objavljenom 08. srpnja 2009. u Narodnim novinama br. 79/2009), odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (objavljenom 28. lipnja 2013. u Narodnim novinama br. 80/2013) te Uredbom o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (objavljenom 30. ožujka 2011. u Narodnim novinama br. 37/2011) kojom su propisani svi međusobni odnosi, prava i obveze između svih sudionika procesa.

Ruting d.o.o. kao ovlašteni zastupnik automobila i motocikala marke Honda za Republiku Hrvatsku odlučio se primjenjivati kvalitativni selektivni distribucijski sustav za prodajne i servisne centre u kojemu su kriteriji za izbor distributera ili servisera, isključivo kvalitativne prirode. Takvi kriteriji nužni su zbog prirode proizvoda i jedinstveno su utvrđeni za sve distributere ili servisere koji se žele priključiti Hondinom sustavu distribucije.

Nazivi i adrese ovlaštenih prodajnih i servisnih centara za automobile dostupni su na adresi www.honda.hr/automobili/Dealers.aspx, a onih za motocikle na adresi www.honda.hr/motocikli/Dealers.aspx.

Informacije o kriterijima selektivnosti za ovlaštene distributere i/ili servisere automobila i/ili motocikala marke Honda, kao i sve ostale informacije vezane uz dobivanje statusa ovlaštenog Honda partnera možete dobiti na adresi:

Ruting d.o.o.

  • Franje Čandeka 44
  • 51000 Rijeka
  • Hrvatska
  • Tel. +385 (0)51 648 222
  • E-mail: ruting@honda.hr