Honda ADVANTAGE Card je namijenjena za kupovinu Honda originalnih rezervnih dijelova, te korištenje servisnih usluga kao posebnih pogodnosti za vlasnike Honda automobila.

Honda ADVANTAGE Card može koristiti isključivo osoba koja je vlasnik / korisnik Honda automobila čija je VIN oznaka pohranjena u bazi podataka uvoznika Ruting do.o.o. Kartica ne predstavlja sredstvo plaćanja kao garantna kartica, niti obvezuje korisnika na kupnju i/ili servisiranje. Honda ADVANTAGE Card kartica ne može se prenositi na druge osobe i druga vozila. Korištenje kartice primjenjuje se samo na obavljene radove i ugrađene dijelove u ovlaštenim Honda servisima koji učestvuju u programu Honda ADVANTAGE Card.

Korisnik Honda ADVANTAGE Card ostvaruje pravo na slijedeće pogodnosti:

 • Stalne popuste i to:
  • 20% na originalne Honda rezervne dijelove podložne trošenju (filteri ulja, zraka, goriva i klime, svjećice, disk pločice, metlice i gumice brisača te sijalice).
  • 30% (automobili stariji od 5 godina) odnosno 20% (vozila starosti od 3 do 5 godina) na sve originalne Honda rezervne dijelove izuzev na Honda rezervne dijelove podložne trošenju.
  • 21.74% na uslugu servisa
 • Jednogodišnje jamstvo na sve dijelove i rad ovlaštenih servisera i/ili distributera .
 • Honda tekućine nisu obuhvaćene popustima
 • Popusti i pogodnosti koje korisnik ostvari temeljem Honda ADVANTAGE Card kartice ne mogu se zbrajati s eventualnim drugim pogodnostima i/ili akcijama

Detalji vezani za Opće uvjete poslovanja Honda ADVANTAGE Card dostupni su u nastavku.

Honda ADVANTAGE Card – Opći uvjeti poslovanja

Honda ADVANTAGE Card – kartica

1. Izdavanje kartice:

Izdavatelj Honda ADVANTAGE Card kartice je Ruting d.o.o., Franje Čandeka 44, 51000 Rijeka. Kartica je vlasništvo izdavatelja a izdaje se korisniku besplatno.

Korisnikom kartice, može postati svaka punoljetna osoba koja je vlasnik ili korisnik Honda automobila temeljem ugovora o leasingu/kreditu (dalje u tekstu korisnik), kojem je isteklo standardno tvorničko jamstvo (automobil je stariji od 3 godine ili je prešao više od 100.000 km ovisno o tome što prije nastupi), što se dokazuje servisnom knjižicom. Preuzimanjem kartice odnosno ispunjavanjem i vlastoručnim potpisom na zahtjevu za izdavanjem kartice korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Po ispunjenju zahtjeva za izdavanjem kartice kod jednog od ovlaštenih Honda servisera i/ili distributera korisniku su na rapolaganju sve pogodnosti koje kartica pruža, a kartica će mu biti dostavljena u roku od 60 dana osim u slučaju da Korisnik ranije ne opozove korištenje (zahtjev za izdavanjem) Honda ADVANTAGE Card kartice.

2. Korištenje i pogodnosti

Kartica ne predstavlja sredstvo plaćanja kao garantna kartica, niti obvezuje korisnika na kupnju i/ili servisiranje. Honda ADVANTAGE Card kartica ne može se prenositi na druge osobe i druge automobile. Smije ju koristiti isključivo osoba koja je vlasnik / korisnik Honda automobila čija je VIN oznaka pohranjena u bazi podataka izdavatelja.

Korištenje kartice primjenjuje se samo na obavljene radove i ugrađene originalne Honda rezervene dijelove u ovlaštenim Honda servisima koji učestvuju u programu Honda ADVANTAGE Card. Popis ovlaštenih Honda servisera i/ili distributera dostupan je na stranici www.honda.hr., te korisnik potvrđuje da je s istim upoznat.

Honda ADVANTAGE Card kartica namijenjena je samo osobnoj upotrebi za kupovinu Honda originalnih rezervnih dijelova, i servisnih usluga kao posebne pogodnosti za korisnike Honda automobila.

Od trenutka ispunjavanja prijavnice korisnik pod uvjetom da ostvaruje uvjete za dobivanje Honda ADVANTAGE Card kartice ostvaruje pravo na slijedeće pogodnosti:

 • stalne popuste i to:
  • 20% na originalne Honda rezervne dijelove podložne trošenju (filteri ulja, zraka, goriva i klime, svjećice, disk pločice, metlice i gumice brisača te sijalice).
  • 30% (automobili stariji od 5 godina) odnosno 20% (automobili starosti od 3 godine odnosno s prijeđenih 100.000 km do 5 godina starosti) na sve originalne Honda rezervne dijelove izuzev na originalne Honda rezervne dijelove podložne trošenju.
 • popust na uslugu servisa po posebno definiranoj cijeni za korisnike Honda ADVANTAGE Card kartice. Detalje pogledajte na www.honda.hr.
 • jednogodišnje jamstvo na sve originalne Honda rezervne dijelovei rad ovlaštenih servisera i/ili distributera.

Honda tekućine nisu obuhvaćene popustima.
Popusti i pogodnosti koje korisnik ostvari temeljem Honda ADVANTAGE Card kartice ne mogu se zbrajati s eventualnim drugim pogodnostima i/ili popustima i/ili akcijama.

Kartica vrijedi dvije godine od dana podnešenja zahtjeva za izdavanjem kartice, te se automatski obnavlja na naredno razdoblje od dvije godine, osim u slučaju opoziva, odnosno dostavljanja obavijesti izdavatelju kojom ga korisnik obaviještava da više ne želi biti korisnikom Honda ADVANTAGE Card kartice.

3. Gubitak ili krađa kartice

U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik može zatražiti izdavanje nove kartice putem telefona 051 / 648 – 221 ili e-maila ruting@honda.hr.

4. Otkaz / suspenzija

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat iste na adresu Ruting d.o.o., Franje Čandeka 44, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska. Otkaz vrijedi od dana primitka obavijesti o otkazu i vraćene kartice.

Izdavatelj ima pravo suspendirati ili otkazati korisniku korištenje kartice u svako doba prema vlastitom nahođenju ukoliko posumnja na neovlašteno korištenje ili na bilo koji način kršenje ovih Općih uvjeta poslovanja, te prestanka uvjeta za korištenje Honda ADVANTAGE Card kartice. Izdavatelj može otkazati korištenje kartice u svako doba u slučaju prestanka programa Honda ADVANTAGE Card.

5. Dostava:

Sve obavijesti poslane korisniku na zadnju adresu o kojoj je korisnik obavijestio izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

6. Zaštita osobnih podataka:

Korisnik kartice prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja suglasan je da Izdavatelj prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke navedene na formularu za izdavanje kartice, kao i da iste daje na korištenje ovlaštenim Honda serviserima i/ili distributerima opisanim pod točkom 2. ovih Općih uvjeta poslovanja. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu evidentiranja korisnika programa Honda ADVANTAGE Card, dostavljanja obavijesti korisniku temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja, marketinških obavijesti. Osobni podaci korisnika daju se na korištenje ovlaštenim Honda serviserima i/ili distributerima koji sudjeluju u programu radi identifikacije korisnika Honda ADVANTAGE Card kartice te time i mogućnosti ostvarivanja pogodnosti po osnovi posjedovanja Honda ADVANTAGE Card kartice. Osobni podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti o osobnih podataka. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti u kojem slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti pogodnosti koje iz iste proizlaze. Korisnik je upoznat da se u svakom trenutku ima pravo usprotiviti obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se osobni podaci korisnika više neće koristiti u tu svrhu.

Kako bi zadržao dobru kvalitetu obrade podataka i pridržavao se Zakona o zaštiti osobnih podataka Izdavatelj može izbrisati sve osobne podatke korisnika ukoliko korisnik nije aktivan (ne koristi karticu) više od 3 godine.

7. Izmjene Općih uvjeta poslovanja:

O svakoj izmjeni ovih Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internet stranice www.honda.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na navedenoj web stranici. Izmijenjeni Opći uvjeti smatraju se prihvaćenim od strane korisnika ako korisnik u tom roku ne vrati karticu odnosno otkaže korištenje kartice.

8. Mjerodavno pravo i nadležnost suda

Za sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja kartice uključujući i sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta poslovanja, a koji se ne uspiju riješiti mirnim putem nadležan je sud u Zagrebu.