UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI VOZILA (HOMOLOGACIJA)

Utvrđivanje sukladnosti vozila (homologacija) je postupak potvrđivanja sukladnosti vozila s propisima koji se odnose na tip odnosno kategoriju vozila, a provodi se za nova i rabljena vozila koja se pojedinačno unose/uvoze u RH.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako nije drukčije propisano.

Svatko tko se upusti u pojedinačnu kupnju i unos/uvoz vozila treba voditi računa o tome da li vozilo zadovoljava propisane homologacijske uvjete. Najbolji put do točne informacije je uspostava kontakta s odobrenim predstavnikom proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj još dok vozilo nije kupljeno, ali je poznata VIN oznaka (broj šasije) vozila. Predstavnik proizvođača ima pristup bazi podataka proizvođača te će na osnovi toga podatka moći savjetovati svakog kupca je li vozilo podobno ili nije za registraciju u Republici Hrvatskoj.

Nakon što kupac kupi vozilo, a prije postupka obračuna posebnog poreza na motorna vozila te tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj vozilo mora proći postupak utvrđivanja sukladnosti vozila s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila, u smislu provjere dokumentacije i pregleda vozila, temeljem ovlaštenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub u ovlaštenim ispitnim mjestima (pojedinim stanicama za tehnički pregled).

Prilikom podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka utvrđivanja sukladnosti vozila, uz zahtjev se prilažu:

  • izvorni „COC“ dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača
  • kopija prometnih dokumenata vozila

COC dokument (EU Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje isključivo proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

COC dokument se može prepoznati po tome što je najčešće ispisan na kvalitetnom papiru s nekom vrstom zaštite protiv krivotvorenja. U naslovu, ovisno o jeziku na kome je ispisan, može pisati EC Certificate of conformity (engl.), Certificato di conformita CE (tal.) itd.

Ukoliko se radi o kupnji rabljenog vozila koje u svojoj dokumentaciji nema COC dokument potrebno je pribaviti zamjenski dokument tzv. Potvrdu proizvođača.

Potvrda proizvođača je dokument s kojim dobavljač/ uvoznik potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje a sadrži i tehničke podatke o vozilu.

Potvrdu proizvođača može izdati samo dobavljač/ uvoznik u Republici Hrvatskoj.

Potvrdu proizvođača za Honda automobile i motocikle izdaje Ruting d.o.o., ovlašteni uvoznik za Republiku Hrvatsku.

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE PROIZVOĐAČA

  1. Pošaljite e-mailom skeniranu / poslikanu stranu prometnu dozvolu ili neki drugi službeni dokument gdje su navedeni broj šasije i tehnički podaci o automobilu / motociklu. Molimo vas da e-mail ne bude veći od 7MB.
  2. Nakon provjere primljenih podataka, e-mailom ćemo vam poslati oglednu uplatnicu sa svim potrebnim uputama za plaćanje naknade za izdavanje potvrde proizvođača. Državnim pravilnikom određena, naknada za automobile iznosi 400,00 kn/53,09 EUR a za motocikle 300,00 kn/39,82 EUR, tečaj EUR/KN 7,534500 (PDV je uključen)..
  3. Nakon izvršene uplate, e-mailom nam pošaljite potvrdu o uplati. Isto tako nam pošaljite punu adresu uplatitelja na koju ćemo poslati račun za uplaćenu naknadu te original potvrde proizvođača. Ako je uplatitelj pravna osoba obavezno navedite OIB.
  4. Nakon primitka potvrde o uplati, djelatnik Ruting-a unosi sve potrebne podatke u e-sustav DZM. Podaci će biti uneseni u e-sustav unutar jednog radnog dana, u iznimnim slučajevima unutar 48 sati.

    Odmah po izvršenom upisu potrebnih podataka, na vaš e-mail vam šaljemo ispis potvrde proizvođača iz e-sustava.
  5. Navedeni ispis potvrde proizvođača nema nikakvu praktičnu vrijednost već služi samo kao indikacija da se svi potrebni podaci nalaze u e-sustavu te da možete otići u bilo koju Stanicu za tehnički pregled i pokrenuti postupak utvrđivanja sukladnosti vozila (homologacije).
  6. Ruting d.o.o. šalje originalnu Potvrdu proizvođača i račun za uplaćenu naknadu na adresu uplatitelja.

NAPOMENA: Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 051 648 221. Zahtjev za izdavanje potvrde proizvođača pošaljite na e-mail zeljko.budisa@honda.hr ili branko.cimera@honda.hr.

VOZILA KOJA NISU HOMOLOGIRANA PREMA ZAHTJEVIMA ECE PRAVILNIKA, EEC/EC DIREKTIVA ILI EU UREDBI

Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima ECE pravilnika, EEC/EC direktiva ili EU uredbi (vozila koja su predviđena za prodaju na američkom, kanadskom ili nekom drugom van europskom tržištu) predstavnik proizvođača ne može izdati potvrdu proizvođača.

Prije kupnje takvog vozila preporučuje se kontaktiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Zavod za motore i transportna sredstva (tel.: 01 61 68 154 ili 091 652 34 19; e-mail zoran.lulic@fsb.hr) radi dobivanja pouzdane povratne informacije o mogućnostima nesmetanog uvoza.

REGISTRACIJA VOZILA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Ukoliko želite vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj registrirati u nekoj drugoj državi potreban vam je COC dokument.

Ruting d.o.o. vam može dobaviti COC dokument u roku od 2 tjedna. Naknada za izdavanje COC dokumenta je 750,00 kn/99,55 EUR, tečaj EUR/KN 7,534500 (PDV je uključen). Ukoliko je automobil uvezen i prodan preko ovlaštenog uvoznika (Ruting d.o.o.) naknada se ne plaća.

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon 051 648 221.