USLUGE

FINANCIRANJE PUTEM KREDITA

Vaš novi Honda automobil možete platiti dugoročnim kreditom putem banaka koje odobravaju kredite na otplatu do 7 godina.

Molimo Vas da se za više informacija o uvjetima i ishodovanju kredita obratite najbližem Honda ovlaštenom centru.