VIŠE IZ HONDE

Garancije za vrijeme Covid-19

Garantni popravci motocikala tokom krize koju je uzrokovao Covid-19

S obzirom na sadašnju situaciju vezano za Covid-19, neki od vlasnika Honda motocikala neće biti u mogućnosti posjetiti ovlašteni Honda servis kako bi izvršili popravak svog motocikla unutar tvornički određenog garantnog roka koji eventualno ističe tokom ovih dana.

Uzevši u obzir navedenu činjenicu, Honda je poslala slijedeću obavijest:

Za vlasnike Honda motocikala kojima je standardna tvornička garancija istekla ili ističe ovih dana a garantni popravci se nisu mogli izvršiti zbog sadašnjih restrikcija, Honda će osigurati (uz adekvatnu provjeru) da bilo koji legitimni garantni zahtjev za popravak kvara koji je nastao unutar standardnog tvorničkog garantnog roka bude odobren nakon ponovnog otvaranja ovlaštenih servisnih centara.

U namjeri da se slijede sve promjene vezane uz situaciju s Korona virusom, ova uputa će biti ažurirana svakih 30 dana.