VIŠE IZ HONDE

Pravna obavijest

Internet stranica www.honda.hr namijenjene su svim korisnicima koji se žele informirati i približiti Hondi, njenim proizvodima i uslugama.

Pristupom i korištenjem ove Internet stranice Korisnik prihvaća niže navedene Opće uvjete o uvjetima i načinu korištenja Internet stranice te (i) prava i obveze Korisnika u svezi s korištenjem Internet stranice .

Svako korištenje stranice www.honda.hr uvjetovano je poštivanjem i prihvaćanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni.

Suglasni ste i prihvaćate da tvrtka Ruting d.o.o. neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica Honda, pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama isključivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Ruting d.o.o.

1. Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom Honde-e, i kao takav je zaštićen zakonima koji su trenutno na snazi.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja Honde i tvrtke Ruting d.o.o, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači kaznenu i materijalnu odgovornost, te će Honda i tvrtka Ruting d.o.o. takvog počinitelja kazneno i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica www.honda.hr, pojedinačnih elemenata web stranica Honde, dizajna logotipa Honda bez izričitog pisanog odobrenja Honde i tvrtke Ruting d.o.o.

Ime marke Honda, logo Honda, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Honde i tvrtke Ruting d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

2. Podaci o proizvodima i uslugama

Informacije koje Honda objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti Honda, niti tvrtka Ruting d.o.o.kao distributeri ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama www.honda.hr odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja web stranica.

Naznačene cijene odgovaraju trenutnom savjetovanom cjeniku marke Honda. Za točne cijene molimo obratite se vašem ovlaštenom Honda centru. Važno je napomenuti da isključivo potpisan ugovor na prodajnom mjestu, s označenom cijenom vozila dozvoljava prodaju vozila.

Honda i tvrtka Ruting d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene Honda i tvrtka Ruting d.o.o., članovi distributivne mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama nemaju ugovornu vrijednost te se ne smiju smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Hondu i tvrtku Ruting d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

3. Hyperlink i "kolačići" (cookies)

Stavljanje hiperveze prema linku www.honda.hr zahtjeva prethodno pismeno odobrenje od strane tvrtke Ruting d.o.o.

Honda i tvrtka Ruting d.o.o. se ni u jednom slučaju neće smatrati odgovornim za sadržaj, kao ni za ponuđene proizvode i usluge na stranicama sa kojima je hipervezom povezana Internet stranica www.honda.hr ili bilo kojeg drugog linka.

Stranica sadržava sustav mrežnih "kolačića" (cookiesa). Obavještavamo Korisnika da za vrijeme njegovih posjeta na Internet stranicu "kolačići" mogu biti automatski instalirani na njegovom internetskom pretraživaču. Prenosimo jedan ili više "kolačića" (datoteke malih veličina koje sadrže niz znakova) na vaše računalo ili drugi uređaj kako bi identificirali vaš pretraživač na jedinstven način. "Kolačići" bilježe način na koji koristite Internet stranicu: vrijeme provedeno na stranici, odjava sa stranice, posjećene stranice. Zahvaljujući tim podacima možemo odrediti koji su elementi najvažniji za poboljšanje stranice. Dakle mi koristimo ove kolačiće u cilju poboljšanja kvalitete naših usluga. Ovi "kolačići" ni u kojem slučaju ne sadržavaju nominativne podatke.

Korisnik može deaktivirati slanje kolačića izmjenom postavki svog Internet pretraživača.

4. Osobni i javni podaci

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Honda i tvrtka Ruting d.o.o., naše podružnice, te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

4.1. Osobni podaci

Honda i tvrtka Ruting d.o.o. su dužni štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Honda i tvrtka Ruting d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka tvrtke Ruting d.o.o. kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama Honde i tvrtke Ruting d.o.o..

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka tvrtke Ruting d.o.o. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu tvrtki Ruting d.o.o. na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu tvrtke Ruting d.o.o.,Franje Čandeka 44, 51000 Rijeka, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeće prava:

  • Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;
  • Ažurirati dane osobne podatke;
  • Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;

Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Ruting d.o.o. podružnica ili djelatnika prodajne mreže.

4.2. Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka tvrtke Ruting d.o.o.,Franje Čandeka 44, 51000 Rijeka, Hrvatska, kao i distributera i članova Honda mreže.

Podaci i informacije biti će pohranjene u bazi podataka tvrtke Ruting d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva tvrtke Ruting d.o.o., distributera i članova Honda komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama kod ovlaštenih Honda centara, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da tvrtka Ruting d.o.o., kao i distributeri i članovi Honda komercijalne mreže mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

5. Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju "takav kakav jest" bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. Honda i tvrtka Ruting d.o.o. ne jamče da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima Honda i tvrtka Ruting d.o.o., njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.Sadržaj Honda web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Honde i tvrtka Ruting d.o.o., njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti. Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, Honda i tvrtka Ruting d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

6. Ažuriranje općih uvjeta

Honda i tvrtka Ruting d.o.o. zadržavaju pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.